CISAROVE / Grafické spracovanie témy na základe vizuálnych princípov avantgardných smerov 20. storočia, kde dostávajú hlavné slovo fundamentálne geometrické tvary ako štvorec, kruh či línia.