Cisarove X Alto Real Estate

Koncept, ktorý sme pripravili v spolupráci s Alto Real Estate obsahuje okrem 100ks limitovaných výtlačkov grafiky aj toolkit aplikovania diela na korporátne materiály spoločnosti. Grafika bola navrhnutá exkluzívne pre klienta a je nepredajná.

Jurkovičova tepláreň

Funkcionalistická budova Jurkovičovej Teplárne je jednou z posledných spomienok na zlatú industriálnu éru Bratislavy. Budovu čiastočne zasiahlo bombardovanie v roku 1944. V roku 2008 získala štatút národnej kultúrnej pamiatky, čím sa stala pre mesto historicky významnou. Počas rekonštrukcie Jurkovičovej Teplárne sa zachovalo množstvo originálnych prvkov, násypníky na uhlie, pôvodné okenné rámy, oceľové konštrukcie, tehly či prepravníkový žeriav.

Hlavným architektom konverzie je Martin Paško a DF Creative Group, autorom obnovy fasád a strešného plášťa je PAMARCH, na fit-oute nájomných priestorov pracovalo štúdio Perspektiv. Budova bola dokončená v roku 2021 a do portfólia Alto Real Estate prešla v roku 2022. Dnes je budova obsadená kanceláriami, konceptom flexibilných kancelárií BASE, kaviarňou DOT. s galériou a reštauráciou WERK

zdroj: Alto Real Estate

Výstup

Výsledné grafické spracovanie vychádza z architektonických vizualizácií, keďže posledná etapa SKY PARK by Zaha Hadid bola počas spolupráce v procese výstavby. Grafický výstup má dve podoby. Prvou je printová plnofarebná verzia v limitovanom počte 100ks. Každá grafika má svoje poradové číslo a podpis. Druhá verzia je monochromantická v linkovej podobe aby sa zaručila bezproblémová aplikácia na korporátne predmety a klient nebol limitovaný rôznorodosťou farebných pozadí.

Na uchopenie pravidiel používania grafiky slúži design manuál, kde sú zhrnuté základné podmienky a odporúčania. Zároveň aby sa dodržala konzistentnosť vizuálneho jazyka Cisarove.