Cisarove X Julius Meinl

Cisarove a spoločnosť Julius Meinl prinášajú unikátne prepojenie sveta kávy s dominantami Slovenska v podobe motívu, ktorý zobrazuje vzťah káva vs. architektúra a vybrané prvky dáva do nových kontextov.

Káva vs. architektúra

Základným motívom a požiadavkou klienta bolo vytvoriť motív, ktorý by prostredníctvom vizuálneho jazyka CISAROVE dokázal spojiť tematiku fragmentov Slovenska s témou kávy ako hlavnou doménou spoločnosti Julius Meinl.

Výsledkom je polo-abstraktná grafická štylizácia, ktorú je možné farebne modifikovať podľa potrieb klienta a konkrétnej aplikácie. Tento motív vznikol na mieru pre klienta a je nepredajný.

(kávové zrno/pamatník SNP)
(šálka kávy/Most SNP)