Cisarove X NN Slovensko

V spolupráci so spoločnosťou NN Slovensko sme pripravili jedinečný návrh ocenení pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien za výsledky roku 2023.

Commit, Care, Clear. Pri dizajne sme vychádzali z troch hlavných hodnôt spoločnosti, ktoré sme grafickou štylizáciou prispôsobili jazyku CISAROVE a vytvorili tak abstraktnú kompozíciu ocenenia. Prvá z hodnôt kladie dôraz na čestnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť. Tie vyjadrujeme aktom "podania rúk" dvoch osôb.