Cisarove X NN Slovensko

Pri príležitosti Town Hall meetingu spoločnosti NN Slovensko sme mali možnosť vytvoriť na mieru šitú grafickú adaptáciu budovy Prírodovedného múzea SNM.

Spojenie CISAROVE a NN Slovensko vzniklo pri príležitosti osláv obhájenia prestížneho medzinárodného titulu Top Employer. Town Hall meeting sa uskutočnil dňa 21.3.2023 za bránami Prírodovedného múzea SNM. Práve tento výnimočný historický priestor bol motívom pre grafiku vytvorenú špeciálne na účely tohto podujatia. Na grafike je podobizeň budovy po roku 2010, kedy bol pamätník česko-slovenskej štátnosti nahradený sochou T.G. Masaryka. Dielo vyšlo v náklade 370 ks spolu s certifikátom originality, bolo venované výhradne spločnosti NN a pre CISAROVE je nepredajné.