Cisarove X Cukrovar Trnava

Revitalizácia areálu trnavského cukrovaru so sebou okrem rekonštrukcie hlavných výrobných hál prináša aj developerskú výstavbu bytov vo viacerých etapách. Súčasťou tej prvej sú aj veľkoformátové mozaiky určené do vestibulov bytových domov, kde vyzdvihujeme pôvodné genius loci industriálnej zóny v nadväznosti na architektonický jazyk projektu.

V prvej etape sme vytvorili sériu štyroch veľkoformátov, ktoré sú tematicky rozdelené podľa lokácie. Zachytávajú industriálny pôvod oblasti a vizuálne sa opierajú o charakteristické piliere spojené s historickou výrobou. Spoločným menovateľom je štylizované pôvodné typografické logo tvorené z písmen "C" a "S". Práve tieto písmená sú iniciálami Carla Stummera, zakladateľa dynastie Stummerovcov, vtedajších majiteľov objektu z roku 1876.

Veľkoformáty vznikli kombináciou dvoch techník. Jedná sa o mix tlače na špeciálne upravené plexisklo a frézovania horizontálnych a vertikálnych línií pre dosiahnutia 3D efektu mozaiky.