Cisarove X YIT Slovensko

Vizuálne spojenie historických pradiarenských zariadení s motívom budovy Pradiarne 1900, a to všetko v jazyku CISAROVE. Výzva, z ktorej napokon vzišla veľkoformátová 3D mašinéria dokresľujúca fasádu recepcie spoločnosti YIT.

Foto: Conevisual

Východisko

Dôležitým aspektom pri tvorbe bolo nájsť spoločné vizuálne východiská, ktoré by dokázali nenásilne a zároveň pútavo spojiť požadované motívy. Hranice tu určuje fasáda samotnej budovy v jej štylizovanej forme. Zámerne sa opiera iba o základné piliere Pradiarne, ktoré definujú jej rozpoznateľnosť a je pragmaticky vyčistená od prebytočných prvkov, aby sme získali čo najčistejší skelet.

Následne je vytvorený priestor pre vytváranie vizuálnych spojení s pradiarenskými motívmi. Na to nám slúži skupina tenkých línií, ktoré pomocou kruhov asociujú ťahanie nití v mechanike stroja či dokonca stromy, ktoré spolu s figúrami vytvárajú akýsi kompletný ekosystém. Výsledkom je teda mašinéria, ktorá má svojou vnútornou dynamikou podčiarknuť atmosféru tohto architektonického komplexu.

Zdroj: pradiaren1900.com
Zdroj: whichmuseum.co.uk

Riešenie

Jednoduché, elegantné, prémiové s rešpektom k danému interiéru. Dôležitým aspektom je cit pre daný priestor, v ktorom sa dielo nachádza. Volíme teda absolútnu súhru horizontálnych a vertikálnych línií ktoré spolu s kruhmi tvoria spoločného menovateľa pre dielo aj samotný interiér.

Keďže verdiktom bolo dosiahnuť reliéfny model, finálne prevedenie bolo predmetom mnohých diskusií a testov, a to pre technickú náročnosť výroby tenkých profilov nadrozmernej veľkosti. Celá mašinéria dosahuje šírku takmer 430 cm a je skladaná z viacerých separátnych blokov.

Foto: Conevisual
VIDEO: Conevisual